Music archiv - Žánry

Canterbury

imageNational Health 1972Žánr, pojmenovaný podle anglického města v Kentu. Odtud pocházeli muzikanti Wilde Flowers, kapely, která byla aktivní uprostřed 60.let. (Předchůdci Soft Machine a Caravan.) Ve své tvorbě vycházeli z měnících se základů hudební klasické struktury. Ovlivněni americkým jazzem, zvláštně podivnými a komicko-lyrickými představami spolu s psychedelickou atmosférou té doby, vytvořili netradiční a vzrušující školu komplexního rocku.

Třebaže Soft Machine a Caravan jako jediní pocházeli z Canterbury, takřka rodinné propojení často se měnících sestav a přecházejících muzikantů vytvořilo a rozvětvilo hudebně spřátelenou školu.Soft Machine
K dalšímu větvení docházelo zejména potom, co se Soft Machine přesunuli do Londýna.
Styl umělců z okruhu Canterburské scény se začínal stále více odklánět od psychedelicky náladových Caravan k jazzrockovým Soft Machine a k chytré stavbě písní Kevina Ayerse, a to až k některým z jeho nejsložitějších rockových skladeb, které kdy stvořil.
Hatfield and North a v National Health.
Canterburská hudba se také překrývala s britským jazz-rockem: spacerockovými pionýry Gong, klasickými rockery Egg, praotcem "Rock In Opposition" Henry Cowem a melodicky progresivními Camel.

CaravanHudba z Canterburské scény v době svého rozkvětu byla v Evropě tak populární, že zplodila početné stylově ovlivněné soubory jako např. Supersister, Moving Gelatine Plates, Brainstorm. I nadále působí na moderní generaci skupin jako jsou např. Rascal Reporters, French TV, Volare a Bablicon.

2005 Zdenek Mládek

About Me | Contact Me | ©2007 Mládek Zdenek